Стартира кампанията “Да изчистим България” за един ден в област Враца

    Стартира  кампанията  “Да изчистим България” за един ден  в област Враца . По информацията постъпила в областния щаб за координация , към 11.30часа в кампанията на територията на областта участие взеха:

-          Община Враца  - 7000 човека ,45 фирми и ведомства ;

-          Община Бяла Слатина  - 1090 човека и 35 фирми и ведомства;

-          Община Козлодуй - 3000 човека и 20 фирми;

-          Община Мездра - 1820 човека ;

-          Община Оряхово -990 човека и 24 фирми;

-          Община Криводол 930 човека и 19 фирми;

-          Община Мизия -2000 човека и 7 фирми;

-          Община Роман -385 човека и 14 фирми;

-          Община Борован -310 човека и 5 фирми;

-          Община Хайредин -465 човека и 8 фирми;

 

        Участие  в кампанията  взеха и 121 училища и детски градини и 27 НПО.Организирано е и своевременно събраните отпадъци се извозват на РДНО “Враца-Мездра” и  РДНО “Оряхово –Мизия”.