Служители на РИОСВ – Враца ще вземат участие в кампанията “Да изчистим България за един ден”

                Министерството на околната среда и водите за трета поредна година е основен партньор в кампанията „Да изчистим България за един ден“. Служителите на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца ще почистят местността “Речка”.

 

На  26 април в инспекцията ще има Зелен телефон 092/62-92-11.  На него гражданите ще могат да задават въпроси, свързани с организацията по предаване на отпадъците. Експерти от инспекцията, ще се събира и обобщават информация от трите депа – Враца, Оряхово и Монтана /за община Криводол/ за количествата събрани и извозени отпадъци на 26 и 27 април.

 

 

25.04.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца