СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ В РАЙОНА НА ОРЕХОВА ГРАДИНА ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ПЕТРОЛ” ПО ПОСОКА ИЗХОДА ЗА ГР. СОФИЯ

След постъпил сигнал на зеления телефон в РИОСВ – Враца за замърсяване с отпадъци в землището на гр. Враца на 25.03.2013 г., бе извършена съвместна проверка от служители на РИОСВ - Враца и община Враца, при което се установи че:

 В района на орехова градина, находяща се между ул.“Доспат” и бензиностанция на “Петрол” по посока изхода за гр. София се констатира наличието на битови отпадъци, торов отпадък, строителни отпадъци  и отпадни продукти от ремонтни дейности на МПС. По данни на община Враца, замърсеният терен е собственост на частни лица и от страна на общинска администрация са изпратени  уведомителни писма до всички собственици, притежаващи имоти в този район да почистят собствеността си от формиралите се замърсявания и предприемат мерки за предотвратяване на последващи такива.

От страна на РИОСВ-Враца е направено предписание на кмета на община Враца до 30.04.2013г. замърсеният участък да бъде почистен.