Сигнал за замърсяване на водата в река Лева

В 14:31 часа на 14.06.2012г. по “Зеления телефон” в РИОСВ-Враца постъпи сигнал, в  който се съобщава,  че водите на река Лева в района на кв.”Бистрец” в гр. Враца, в участъка под млекопреработвателно предприятие “Млечен рай - 2” ООД са “бели и мазни”.

Незабавно е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Враца и представител на АРЛ-Враца. По време на проверката е извършен оглед на река Лева по течението й в участъка от млекопреработвателното предприятие до крайните регулационни граници на кв.”Бистрец”, водите са видимо бистри, без следи от замърсяване. Няма отток от мястото на заустване на отпадъчните води формирани от млекопреработвателното предприятие. В следствие на продължителните високи температури през сезона, нивото на реката е силно занижено, което се характеризира и със слаб отток на водите й.