Сигнал за замърсяване на Искър край Мездра провери РИОСВ – Враца

          Сигнал, получен на тел. 112 за замърсяване на река Искър в района на Мездра е проверен от експерти на инспекцията, Регионалната лаборатория – Враца и представители на общинска администрация Мездра.
          Извършен е оглед на коритото на реката, в района от моста при Мездра на главен път Е-79 до село Зверино по пътя Мездра - Своге. Констатирано е, че след ВЕЦ „Черепиш“ по посока Зверино след падналите през последното денонощие дъждове са се активирали свлачищни процеси по посока на реката.
          В следствие на тези процеси големи количества земни маси са попаднали в речното корито и водите на реката са силно замътнени и с наситено кафяв цвят. По информация на служители от общинска администрация свлачищните процеси са се активирали в нощните часове.
          Регионалната лаборатория-Враца е взела проби от водите на реката при моста на село Ребърково. Измерените на място показатели са рН –7,87, елекропроводимост-345µS/см, разтворен кислород-9,40mg/dm3 и са характерни за състоянието на речната вода в този сезон.
 

Пресцентър РИОСВ-Враца
25.06.2015г.