Сигнал за възпламенило се щъркелово гнездо провериха експерти на РИОСВ – Враца

         Експерти на РИОСВ – Враца извършиха извънредна проверка по сигнал, получен от телефон 112 за възпламенило се щъркелово гнездо, вчера вечерта. Сигналът е подаден на 10 септември в 19,36 часа на дежурния телефон на РИОСВ – Враца.
          При извършената проверка от експерти на РИОСВ – Враца се установи, че гнездото е било изградено върху специално издигната за целта метална платформа, на стълб високо напрежение, намиращ се в село Чирен, община Враца. Въпреки това, поради големите си размери, части от гнездото са достигнали кабелите на електропреносната мрежа, вследствие на което то се е възпламенило. На мястото на проверката беше и екип на РС “Пожарна безопасност и защита на населението”, който потуши пламъците от горящото гнездо.
          Посоченото гнездо по-рано през годината е било обитавано от двойка бели щъркели и техните малки, които вече са отлетели към местата за зимуване на вида. Белият щъркел е защитен вид на територията на цялата страна, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.