Сигнал за разлято машинно масло в с. Костелево провериха експерти от РИОСВ – Враца

       На електронната поща на РИОСВ – Враца днес по обяд е получен сигнал за замърсяване с машинно масло по улица „Иглика” в с.Костелево, община Враца.

Незабавно е извършен оглед на място, в който са участвали експерти от РИОСВ, община Враца, РЗИ и кметът на селото. Установено е, че  в участък с приблизителна дължина 20 м на ул.”Иглика” върху бетоновата улична настилка е разлято машинно масло. Дадено е предписание за незабавно почистване на замърсения терен.

При проверката РЗИ - Враца е взела водни проби за микробиологичен и физикохимичен анализ. На място е извършена проверка за наличие на остатъчен хлор.