Сигнал за обгазяване и отделяне на миризми в района на ЖП ГАРА-Враца

Проверка на РИОСВ-Враца  и АРЛ-Враца във връзка със сигнал за обгазяване и отделяне на миризми в района на ЖП ГАРА-Враца

 

          Във връзка със сигнал, постъпил на “Зеления телефон” в РИОСВ-Враца в12,02 ч. на 19.05.2012г. от дежурен Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” , гр.Враца  за обгазяване и отделяне на миризми в района на ЖП ГАРА-Враца бе извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ-Враца и АРЛ-Враца.

 При извършената проверката в 12,15ч. бе обходен района  около ЖП ГАРА-Враца и прилежащите промишлени предприятия в района на жп гарата. Не се констатираха източници на отделяне на миризми и вредни вещества в атмосферния въздух. При разговор с лица работещи в района същите  потвърдиха, че  не е имало обгазяване и отделяне на миризми в района на ЖП ГАРА-Враца.   

        Автоматична измервателна станция  ЖП Гара Враца не е регистрирала превишение на основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух на гр. Враца на 19.05.2012г.

 

 

19.05.2012г.

Пресцентър РИОСВ -.Враца