Сигнал за изтичане на замърсени води в с. Паволче

            Във връзка със сигнал постъпил на 19.04.2013г. в РИОСВ-Враца за изтичане на замърсени води по черен път в землището на с. Паволче, формирани от дейността на намиращата се в близост асфалтова база, е извършена незабавна проверка от служители на инспекцията.   

В момента на проверката се установи, че на площадката на асфалтовата база работят асфалтово-смесителната инсталация и трошачно-сортировъчната инсталация. Поради запушване на участък от земната канавка, в която се заустват водите от измиването на камионите и от оросяване на площадката, част от замърсените води се оттичат по земния път.

От страна на РИОСВ-Враца е направено предписание на управителя на СД “Гарант 90 -  Цонев и Сие“ до 23.04.2013г. да се предприемат мерки за преустановяване на изтичането на замърсени води по земния път.

 

 

Пресцентър РИОСВ-Враца

22.04.2013 г.