Сигнал относно черен дим в района на площадката на “Механизация и Автотранспорт ЦВ” ЕООД гр. Враца

         Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – Враца на 10.05.2013г. относно черен дим в района на площадката на “Механизация и Автотранспорт ЦВ” ЕООД, находяща в Индустриална зона, ул. “Баба Илийца” № 3, гр. Враца, е извършена незабавна проверка от служители на инспекцията.

При проверката се констатира, че в непосредствена близост до площадката на “Механизация и Автотранспорт ЦВ” ЕООД са запалени излезли от употреба гуми от неизвестен извършител. Пожарът е потушен от пристигналите своевременно служители на ОУ “ПБЗН”, гр. Враца.

При проверката се установи, че площадката на дружеството не е оградена и достъпа до нея е свободен. Към момента на площадката се съхраняват около 30-35 бр. излезли от употреба гуми. На площадката не присъстваше представител на дружеството, а само охрана.

От страна на РИОСВ – Враца е изпратено писмо до управителя на “Механизация и Автотранспорт ЦВ” ЕООД с предписание да предприемат мерки за ограничаване на свободния достъп до излезлите от употреба гуми, съхранявани на площадката, както и своевременното им предаване на лицензирана фирма за последващо третиране и да уведомят РИОСВ – Враца за предприетите мерки.