Съобщение за загуба на правно действие на административни актове издадени по реда глава 6 от ЗООС.

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-32-ПР/2007г. от 09.07.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на МВЕЦ „Хърлец” на р.Огоста с мощност 530 кW”, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС./08.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-23-ПР/2008г. от 30.05.2008г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) ) „Изграждане на МВЕЦ „Гложене” на р.Огоста- руслов тип, кота горно водно ниво /ГВН/ 36,80, кота долно водно ниво /ДВН/ 31,30м, с мощност 880 кW”, землище с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /08.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 2-ПР/2005г. от 10.02.2005г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ралица 1” на р.Огоста в землището на с.Софрониево, общ.Мизия, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.   /01.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-24-ПР/2007г. от 28.05.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на руслова малка ВЕЦ „Манастирище”, на р.Огоста, между кота 57,50 и кота 51,00, в землището на с.Манастирище, местност „Луков върбак”, общ.Хайредин, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /01.03.2018г./

 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 14.02.2018г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 21.11.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 04.09.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 30.08.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 30.06.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС,10.03.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал7 от ЗООС, 04.11.2016г.
 • Съобщение по чл. 93, ал. 7 от ЗООС, 15.12.2015г. .
 • Съобщение по чл. 93, ал. 7 от ЗООС, 07.12.2015г. .