Съобщение за загуба на правно действие на административни актове издадени по реда глава 6 от ЗООС.