Съобщение за загуба на правно действие на административни актове издадени по реда глава 6 от ЗООС.

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-04-ПР/2007г. от 24.01.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Гара Елисейна”, на р.Искър, в землището на с.Елисейна, общ.Мездра, обл.Враца с възложител: „Нови Енергии”ООД

                                                                                                                                      /11.12.2018г./

   

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-03-ПР/2006г. от 24.01.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ребърково”, на р.Искър, в землището на с.Ребърково, общ.Мездра, обл.Враца с възложител: „Нови Енергии”ООД

                                                                                                                                      /11.12.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 1 ПР/2005г. от 11.01.2005г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ритлите-енерджи” на р.Искър, в землището на с.Люти брод, имот № 016052, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.

                                                                                                                                      /16.11.2018г./

   

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 26 ПР/2004г. от 01.09.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Оселна” на р.Искър, в землището на с.Оселна и с.Зверино, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.

                                                                                                                                      /16.11.2018г./

   

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 20 ПР/2004г. от 04.08.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Черепиш-Ариел” на течащите води на р.Искър в землището на с.Зверино и с.Люти брод, общ.Мездра” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.

                                                                                                                                      /16.11.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-6-ПР/2004г. от 16.02.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и експлоатация на брегова ВЕЦ „Ослен”, на десния бряг на река Искър с мощност до 5mW, в местност  „Полето“, на километър 162+300 от устието на река Искър, землището на с.Ослен, общ.Мездра, обл.Враца,  с възложител: ЕТ „Гроздан Илиев – Инженеринг“

                                                                                                                                   /29.08.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-19-ПР/2006г. от 04.09.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Надежда”, на р.Искър, в землището на с.Зверино и с.Оселна, общ.Мездра, обл.Враца с възложител: „Надежда-2001”ООД

                                                                                                                                   /27.08.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-15-ПР/2006г. от 31.07.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Струпец 2”, на р.Искър, в землището на с.Старо село, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.        /10.08.2018г./

 

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-14-ПР/2006г. от 31.07.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Струпец 1”, на р.Искър, в землището на с.Старо село, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.        /10.08.2018г./

 

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-13-ПР/2006г. от 31.07.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ослен”, на р.Искър, в землището на с.Царевец, общ.Мездра, обл.Враца”- с характер на решението да не се извършва ОВОС.     /10.08.2018г./

 

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-11-ПР/2011г. от 08.04.2011г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на стрелбище- закрит тип за късо огнестрелно оръжие- за тренировъчна стрелба със спортен характер”, в поземлен имот /ПИ/ № 12259.40.2, местност “Сениче”, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /22.06.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-7-ПР/2004г. от 16.02.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и експлоатация на брегова ВЕЦ „Синьо бърдо” на десния бряг на река Искър с мощност до 5 mW, в местност Лъката-Искър”, между железопътната линия от Мездра за Роман, местност „Стражица” и речното русло на р.Искър, местности „Върбенски остров” и „Буров остров-Скалата”, землището на село Синьо бърдо, община Роман, обл.Враца - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /28.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-3-ПР/2004г. от 07.01.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ВЕЦ „Струпец” на река Искър с мощност до 5 mW в местности „Тържище” и „Станьова глава”, на десния бряг на река Искър, между железопътната линия и руслото на р.Искър- шосето от ж.п. гара Струпец за Мездра, в землището на с.Струпец, общ.Роман, обл.Враца, възложител: ЕТ „Сирил-М-Кирил Пешев”

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-23-ПР/2012г. от 12.10.2012г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /18.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР 1-1/2009г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 10.03.2009г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Караш”, на р.Малък Искър, землището на с.Караш, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението: за одобряване осъществяването на ИП  /15.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 2-ПР/2004г. от 07.01.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ВЕЦ „Долна Бешовица” на река Искър с мощност до 5 мW, в местност „Долци Воденицата”, на левия бряг на река Искър, в землището на село Долна Бешовица, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /15.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР 1-2/2007г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 11.09.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Воденицата”, на р.Малък Искър, землището на с.Караш, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението: за одобряване осъществяването на ИП  /15.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-09-ПР/2007г. от 21.02.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на руслова малка ВЕЦ „Бетани”, на р.Искър, в землището на с.Старо село, общ.Мездра, обл.Враца и землището на с.Синьо бърдо, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /24.04.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-32-ПР/2007г. от 09.07.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на МВЕЦ „Хърлец” на р.Огоста с мощност 530 кW”, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС./08.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-23-ПР/2008г. от 30.05.2008г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) ) „Изграждане на МВЕЦ „Гложене” на р.Огоста- руслов тип, кота горно водно ниво /ГВН/ 36,80, кота долно водно ниво /ДВН/ 31,30м, с мощност 880 кW”, землище с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /08.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 2-ПР/2005г. от 10.02.2005г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ралица 1” на р.Огоста в землището на с.Софрониево, общ.Мизия, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.   /01.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-24-ПР/2007г. от 28.05.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на руслова малка ВЕЦ „Манастирище”, на р.Огоста, между кота 57,50 и кота 51,00, в землището на с.Манастирище, местност „Луков върбак”, общ.Хайредин, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /01.03.2018г./

 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 14.02.2018г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 21.11.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 04.09.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 30.08.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 30.06.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС,10.03.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал7 от ЗООС, 04.11.2016г.
 • Съобщение по чл. 93, ал. 7 от ЗООС, 15.12.2015г. .
 • Съобщение по чл. 93, ал. 7 от ЗООС, 07.12.2015г. .