РИОСВ – Враца започна проверките за наличието на замърсявания на речните корита и прилежащите им територии в областта

От днес – 25 март до 8 април 2015г. експерти от РИОСВ – Враца ще проверяват изпълнението на дадените предписания, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева от 12 февруари за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните корита и прилежащите им територии. В изпълнение на заповедта, експертите посетиха десетте общини от област Враца и дадоха на кметовете предписание за предприемане на ефективни мерки за почистване на речните корите и прилежащите им територии от нерегламентирани замърсявания с отпадъци (битови, строителни, биоразградими отпадъци и торов отпад, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци и др.) във всички населени места на дадената община със срок за изпълнение 24 март, т.г. От днес, по предварително изготвен график, започват проверките по изпълнението на дадените предписания. Те се осъществяват на място, съвместно с представители на общините. По разпореждане на Министъра на околната среда и водите, при констатиране на нерегламентирани замърсявания и неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети предвидените административно-наказателни мерки, като съставяне на акт за установяване на нарушението и издаване на наказателно постановление.