РИОСВ – Враца участва в кампанията „Да изчистим България заедно“

Експерти от РИОСВ – Враца се включиха с доброволен труд в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“, в която основен партньор е Министерството на околната среда и водите.  

 

Почистени са парк „Хижата“ във Враца и подходите към него. Отпадъците са събрани в чували и извозени от общината на Регионалното депо за неопасни отпадъци Враца-Мездра.

 

В деня на почистването до 16 часа и на 17 септември до 10, 30 часа, експерти от екоинспекцията координираха дейностите по сметосъбиране и извозване на събраните по време на кампанията отпадъци.

 

На територията на област Враца са събрани и извозени към регионалните депа общо 188,98 т. отпадъци. В кампанията са участвали 4638 доброволци, които са почистили 214 места.Най-много отпадъци са събрани в община Враца –  84,140тона, следват общините Козлодуй – 28,00 тона, Мездра – 25,260 тона, Роман –17,600 тона, Криводол – 10,00 тона, Мизия – 9,24 тона, Оряхово – 7,840 тона, Хайредин – 4,120 тона и Борован –2,780 тона.