РИОСВ – Враца участва в 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 Екип от експерти на РИОСВ - Враца съвместно с представители на Българска орнитологична централа успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици по време на 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. При температури близки до 00С бяха обходени река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до гр. Червен бряг и яз. “Дъбника” край гр. Враца. Ледената покривка на река Искър варираше от 60% до 100%, а язовир “Дъбника” беше замръзнал изцяло. Експертите успяха да наблюдават разнообразие на водолюбиви птици от видовете голяма бяла и сива чапла, ням лебед, зимно бърне, лиска, зеленоножка, воден кос, фиш, зеленоглава патица, голям горски водобегач, малък гмурец, голям корморан и малък корморан. След приключване на мониторинга данните ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализНа международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват.

 

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. То се осъществява едновременно в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици.