РИОСВ – Враца с деца от Ресурсния център отбеляза Деня на Земята - 22 април

          17 деца от Ресурсен център – Враца отбелязаха заедно с експерти на РИОСВ – Враца и Басейнова Дирекция за управление на водите „Дунавски район“ с център гр. Плевен Световния ден на Земята - 22 април.
          Празникът започна със засаждане на фиданки – брези и ясен в двора на базата. В интерактивните игри – „Изчезване на местообитанията“, „Дядовата ръкавичка“, „Горска екосистема“ и „Да се справим заедно“, децата научиха защо трябва да опазват природните ценности и да се грижат за флората и фауната.
           Празникът продължи с рисунки на асфалт и с подреждане на икебана от пролетни цветя.


Пресцентър РИОСВ – Враца
22.04.2015 г.

 снимки