РИОСВ-Враца провери сигнали за неприятни миризми в землището на Старо село

По сигнали от „зеления” телефон на РИОСВ-Враца за неприятни миризми от наторяване на земеделски земи в землището на Старо село, общ. Мездра,  на 22 юни е извършена съвместна проверка с представители на община Мездра и кметството на селото.

Проверката е установила, че фирма „Тошел 92“ ЕООД, арендатор на земеделски земи, извършва наторяване с течна торова фракция. Тя е отпаден продукт от ферментационни процеси в инсталация за биогаз в с. Царевец, общ. Мездра . Вследствие на тази дейност се отделят неприятни миризми.

По разпореждане на проверяващите фирмата незабавно е преустановила наторяването. Дадено е предписание да не се допуска  ново торене в близост до населеното място.

От РИОСВ-Враца ще бъде осъществен последващ контрол на фирма „Тошел 92“ ЕООД  за  спазване на дадените предписания .