РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на река Моравешка бара в района на гр. Мездра

На 21 април от тел. 112 е получен сигнал за замърсяване на река Моравешка бара в района на гр. Мездра. Извършена е съвместна проверка с експерти от РИОСВ – Враца с представители на Общинска екологична инспекция към Община Мездра и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Обходен е участък от коритото на реката - от площадката на бившия ДАП до вливането й в река Искър в града. Констатирано е, че от площадката на цех за обработка на скално-облицовъчни материали има изтичане на производствени отпадъчни води към река Моравешка бара, формирани от измиване на зоната около утаителите. По време на проверката водите на реката са видимо бистри, шламът е утаен на дъното на коритото на реката в участъците с по-ниска скорост на водата.

РИОСВ-Враца е съставил акт на нарушителя за оказване на негативно въздействие върху качеството на водите на реката.