РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на р. Лева в землището на с. Згориград

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР – Плевен и Общинската администрация във Враца  провериха сигнал, подаден от тел. 112 за замърсяване на река Лева вследствие на падналите проливни дъждове, в района на бивше хвостохранилище над с. Згориград, община Враца.

При огледа е констатирано, че р. Лева при моста над с. Згориград, идваща от извор Медна и водопад Боров камък е видимо мътна. Левият приток на реката, идващ от извор Дудил е бистър и без видими следи от замърсяване.

От Регионалната лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда са взети водни проби за анализ от  р. Лева при моста над с. Згориград, от левия приток на реката и от нея след вливането й на притока. Експресно измерените на място показатели рН и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Останалите резултати ще са готови през следващата седмица и ще бъдат оповестени.