РИОСВ – Враца провери сигнал за продажба на блатна костенурка

Eксперти от РИОСВ-Враца извършиха проверка  по сигнал за продажба на обикновена блатна костенурка в интернет търговски сайт. Сигналът е постъпил по електронната поща.

При проверката на адрес във Враца беше открита  обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  Видът е защитен и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Костенурката е изпратена за настаняване във Фондация „Дивите животни“ в София.

РИОСВ-Враца е предприела съответните административно – наказателни мерки.