РИОСВ – Враца провери сигнал за нерегламентирано депониране на отпадъци

          По сигнал за нерегламентирано депониране на отпадъци на брега на старото корито на река Лева на ул.”Илинден”, гр. Врацa, подаден на телефон 112  и „зелен телефон” в РИОСВ – Враца, експерти на инспекцията и представител на общинска администрация Враца извършиха съвместна проверка.  При направения обход е констатирано, насипване на  шлаки на  площадка - общинска собственост, без разрешението на Община Враца.  Не е установено замърсяване на река Лева вследствие на депонираните отпадъци. Нарушителят е установен и e даденo предписаниe за почистване на депонираната шлака с конкретен срок за изпълнение. Предстои съставяне на Акт за констатирано административно нарушение.

 

          От страна на РИОСВ – Враца ще бъде осъществен последващ контрол по даденото предписание.