РИОСВ – Враца проведе открит урок по екология

Oткрит урок на тема „Национална система за мониторинг на околната среда“  беше проведен с учениците от X клас на СУ „Христо Ботев“ във Враца.

Експертите от екоинспекцията представиха националните мрежи за мониторинг на околната среда, извършването на контролен мониторинг на обектите, формиращи отпадъчни води, осъществяването на контрол на качеството на въздуха, основните замърсители на атмосферния въздуха и водите,както и с работа на Автоматичната измервателна станция.