РИОСВ – Враца прие без забележки изпълнението на 20 проекта, финансирани от ПУДООС

Реализираните проекти от кампанията „За чиста околна среда – 2015” са на територията на общините Оряхово, Бяла Слатина, Мездра, Враца, Криводол, Козлодуй, Роман, Борован и Мизия. Облагородени са междублокови пространства, паркове, градинки, училищни дворове и детски площадки. Участниците в тазгодишната кампания са две общини, осем кметства, седем училища и три детски градини. Извършени са дейности по почистване на замърсени терени, извозване на събраните отпадъци до регламентираните регионални депа, изграждане на детски площадки със съоръжения за игри и спорт, създаване на зони за отдих, затревяване и залесяване на площи. Националната кампания „За чиста околна среда” има за цел да мотивира изготвянето на по-оригинален, по-устойчив и „по-зелен“ проект, с който да бъдат реализирани идеите на участниците. Кампанията се провежда всяка година, като проектните предложения се подават за одобряване в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите.