РИОСВ – Враца прие без забележки изпълнението на 18 проекта, финансирани от ПУДООС

РИОСВ – Враца провери  и прие изпълнението на 18 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Класиралите се в тазгодишната кампания са  две общини, седем кметства, три училища, един център за работа с деца и пет детски градини. Реализираните проекти от кампанията „За чиста околна среда - 2017” са на територията на общините Бяла Слатина, Враца, Криводол, Козлодуй, Мездра, Мизия, Роман и Оряхово.

В училищата и детските градини са монтирани пейки,  люлки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения за игри на открито, облагородени са дворовете, засадени са цветя, изработени са дипляни и брошури.

Общините и кметствата са  изградили  кътове за отдих, площадки за фитнес на открито, обновени са детски площадки с монтирани люлки, пързалки, пейки и кошчета за отпадъци.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2017“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора.