РИОСВ – Враца представи пред ученици филм за резерват „Врачански карст”

В Регионалната библиотека на Враца днес беше представен документалния филм за резервата „Врачански карст”. На прожекцията присъстваха ученици от СОУ „Васил Кънчов“. Филмът предизвика интереса на младата публика с уловените интересни моменти от живота на обитателите на резерватната територия. Филмът, продукция на „Биота Филмс“, е фокусиран върху биоразнообразието в резервата „Врачански карст“. Продукцията е реализирана по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” в рамките на проект № DIR-5113325-17-115 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” с бенефициент Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца. За всички, които не успяха да присъстват на представянето, филмът е достъпен за гледане и онлайн от страницата на РИОСВ – Враца http://riosv.vracakarst.com/.