РИОСВ – Враца отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май

          РИОСВ-Враца ще проведе открит урок пред ученици по повод Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май.
          На 18 май от 11.30 ч. в Информационния център, експерти от инспекцията ще представят презентация за биологичното разнообразие и защитените видове, характерни за областта. Ще бъде показан и филм за защитените зони по екологичната мрежа “Натура 2000” в България, чиято цел е запазване на най-ценните и застрашени от изчезване растения и животни и техните местообитания.

          Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г. от Секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие в Монреал, Канада, е "Биоразнообразие за устойчиво развитие". Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие (SDGs), като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Post-2015) за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.

           Повече информация за Международния ден на биологичното разнообразие може да намерите на уеб сайта на Конвенцията http://www.cbd.int/idb/2015 /.

 

Пресцентър РИОСВ – Враца
15.05.2015 г.