РИОСВ – Враца отбелязва 30 години от обявяването на резерват "Врачански карст"

Тази година се навършват 30 години от обявяването на резерват "Врачански карст". По случай празника Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца организира хепънинг, който ще се проведе на 15 октомври 2013 г., (вторник) от 17 часа, на площад Христо Ботев в град Враца. За гражданите и гостите на града, ще работи информационна шатра, където всеки може да се запознае с изключителната ценност на намиращия се в непосредствена близост до града резерват. Децата и учениците, ще имат възможност да посетят творческа работилница, където да участват в забавни викторини и увлекателни игри, а най-активните участници да получат интересни награди. На издигната за целта сцена ще се изявяват талантливи месни състави. За хубавото настроение на празника ще се погрижи  и звездата от Х фактор и всеобщ любимец на публиката - Рафи Бохосян.

Организирането на хепънинга е във връзка с изпълнението на една от дейностите по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”, с номер:  DIR-5113325-17-115, одобрен със Заповед № РД-529/02.07.2012г на МОСВ, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" , приоритетна ос 3:„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие". Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.