РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на водата с поредица от инициативи

 

С танци, песни и стихотворения, представени от децата от ЦДГ „Слънце” започна празникът по случай Световния ден на водата – 22 март в Регионалната инспекция по околна среда и води във Враца. Свои рисунки по темата за водата в природата показаха малките, а експерти от екоинспекцията разказаха приказка за пътешествието на водната капка.

 

СУ „Христо Ботев” в града също се включи в инициативата с изложба на макети и постери, показващи кръговрата на водата, водата като източник на енергия, водата в природата и начините за пестене. РИОСВ – Враца представи основните източници на замърсяване на водите и методите за пречистване. Всички участваха в игрите с въпроси, в експериментните, илюстриращи замърсяването на подпочвените води и визуализацията на количеството питейна вода на планетата, спрямо общото количество на този ресурс и изчисляваха разхода на вода в домакинствата.

 

На Световния ден на водата в РИОСВ – Враца гостуваха и ученици от VІ клас на Средното училище „Козма Тричков“, които научиха повече за основните замърсители на водата и начините за нейното пречистване.