РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на околната среда – 5 юни

Днес експертите от инспекцията организираха почистване в района на Природна забележителност „Вратцата“  в гр. Враца, както и на подхода към Резерват „Врачански карст“ (маршрут „Войводин дол – в. Скакля“), находящ се в близост до нея.

Инициативата е по повод Световния ден на околната среда – 5 юни. Тазгодишната тема е  „Свързване на хората с природата“. Тя ни приканва да опознаем природата с нейното биологично разнообразие, да осъзнаем, че връзката с нея е важна за човешкото здраве и благоденствие и да сме отговорни към опазването на природните богатства.

Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата, което се провежда на 5 юни. 

Това е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.

Световният ден на околната среда е провъзгласен на 15 декември 1972 г. на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция с резолюция № A/RES/2994 /XXVII/. Тогава е приета декларация за околната среда, която е и първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

Датата за честване е избрана, защото именно на 5 юни започва работата на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда през 1972 г.От oтбелязването за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали различни събития  -  от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на съществуващи гори.

Тазгодишната тема приканва да помислим за това, че сме част от природата  и  сме  зависими от нея. Предизвикани сме да намерим забавни и вълнуващи начини да опознаем и оценим тази жизнено важна връзка с природата.