РИОСВ – Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май

          С открит урок в Информационния център на РИОСВ – Враца пред ученици от две врачански училища бе отбелязан Международният ден на биологичното разнообразие. Презентацията за защитените видове, характерни за областта и действията за тяхното опазване, бе допълнена с информация за възможностите за участие в общоевропейското преброяване на щъркелите през тази година. С интерес участниците изгледаха и филм за защитените зони по екологичната мрежа “Натура 2000” в България.
          Провокирани от наученото, децата сами стигнаха до посланието на тазгодишната кампания, отразяващо значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчиво развитие.

Пресцентър РИОСВ – Враца
20.05.2015 г.
снимки