РИОСВ – Враца кани на обществено обсъждане на Националния план за действие за вълка в България

                 На 24.11.2014г. от 14:30 ч. в РИОСВ Враца, предстои обществено обсъждане на Национален план за действие за вълка в България по Закона за биологичното разнообразие.

Текстовете на плана са одобрени от работната група, която включва представители на различни заинтересовани институции (МОСВ, ИАГ, НСЛР, МЗХ и други).  След обществените обсъждания в страната следва внасянето на документа в Министерство на околната среда и водите за одобрение.

Обръщаме се към всички заинтересувани страни да участват в обществените обсъждания, за да съставим един изчерпателен план за действие. Вашите предложения и коментари може да изпращате и онлайн на office@balkani.org, а за повече информация може да позвъните на тел. 02/9631470 (офис на СДП БАЛКАНИ).

 

За повече информация, относно Национален план за действие за вълка в България, посетете http://balkani.org/wolf-action-plan-draft/

 

Черновата на плана може да бъде свален и прочетен оттук,  както и на място в РИОСВ - Враца.

Националния план за действие за вълка в България тук