РИОСВ – ВРАЦА ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ЗА УМРЯЛА РИБА В РЕКА БОТУНЯ

По постъпил сигнал на “зеления телефон” в 930 ч. на 26.04.2011г. в РИОСВ-Враца, за наличие на умряла риба в река Ботуня при с. Пудрия и с. Голямо Бабино, е извършена незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ - Враца и ИАРА – сектор Враца.

При извършен оглед на реката в района при с. Пудрия не се констатира наличие на умряла риба. В реката при моста на с. Голямо Бабино и надолу по течението по посока на град Криводол има значителни количества дребни и едри екземпляри умряла риба. По информация на жители от селото рибата е забелязана рано сутринта на същия ден. В момента на проверката водите на реката са видимо бистри. Измерените на място от РЛ-Враца показатели рН - 8,85 и разтворен кислород – 10,46 са в нормите за категорията водоприемник.

В момента на проверката не се констатира извършване на дейности в реката, които биха довели до нейното замърсяване. В района, където са открити умрелите риби няма производствени предприятия, а само обработваеми земеделски земи, на които през последните няколко дни е извършено подхранване и пръскане с хербициди.

Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от река Ботуня при с. Голямо Бабино, въз основа на които ще може да се установи вероятния причинител на замърсяването.

От експертите на Рибарство и контрол – сектор Враца са взети умрели риби за изследване.

За резултатите от лабораторните анализи на водните проби ще ви информираме допълнително.

 

 

26.04.2011 г.