РИОСВ - Враца и РЛ - Враца към ИАОС - в кампанията "Изчисти България за един ден" в местността "Речка" и по главен път Е-79