РИОСВ – Враца и община Мездра заедно ще отбележат Международния ден на биологичното разнообразие

              На 22 май, децата от три училища и четири детски градини в Мездра ще отбележат Международния ден на биологичното разнообразие. РИОСВ – Враца и община Мездра им подаряват постановката “Нашата улица” на столичния “Илкова театър“ . Децата, гости на спектакъла ще научат за биологичното разнообразие и как да се грижат за опазването му.  След което ще се проведе еко-дискусия, по време на която участниците ще бъдат запознати как да се включат в конкурса „Най-големият малък приятел на животните - BLFA 2014“.

 

Международният ден на биологичното разнообразие - 22 май е обявен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. Общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. Темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2014 г. е „Островно биоразнообразие“.

 

Ø  На Земята има 175 000 острова с около 600 млн. жители – 1/10 от населението на планетата;

Ø  Повече от 2/3 от страните по света са разположени върху острови;

Ø  Общите ползи от всички островни крайбрежни зони се оценяват на 375 милиарда долара годишно;

Ø  Здравите коралови рифове предоставят на съседните брегове най-малко два пъти по-голяма защита от разрушителните вълни цунами, отколкото нарушените или мъртви рифове;

Ø  Островите и прилежащите им акватории приютяват:

ü много от най-уникалните изолирани естествени екосистеми;

ü  повече от 1/2 от световното морско биоразнообразие;

ü  1/3 от  най-богатите на биоразнообразие зони на Земята;

ü  70% от „горещите точки” на кораловите рифове;

Ø Остров Мавриций има висока степен на ендемизъм - 70% от висшите растения, 80% от птиците, 90% от влечугите са ендемични;

Ø  64% от всички изчезнали видове са обитавали острови;

Ø  През последните 400 години са регистрирани 724 изчезнали вида животни, 1/2 от тях са били островни обитатели;

Ø  Най-малко 90% от видовете птици, изчезнали през последните 400 години, са островни обитатели;

Ø  Счита се, че около 20% от местните видове, населяващи о-в Мавриций са изчезнали още преди той да бъде заселен от човека. Причина за това са били котки и плъхове, попаднали на острова в резултат на корабокрушения;

Ø  Инвазивни чужди видове (ИЧВ) причиняват значителни щети върху биоразнообразието и икономически загуби на островни държави:

ü Броят на чуждите растителни видове на Галапагоските острови, се е удвоил за 10 години от 240 на 483 вида и сега те представляват 45 % от флората на острова;

ü  Инвазивното насекомо Maconellicoccus hirsutus се разпространява бързо в целия Карибски басейн, като годишно биват обхващани нови 2-3 острова;

ü  Американската норка (Neovison vison ) е била внесена в Исландия през 1931 г. за ползване от кожарската промишленост. Още на следващата година се констатира, че има избягали екземпляри от фермите, а през  1937 г. е регистрирано размножаване на вида в природата. За около 40 години норката, изцяло колонизирана крайбрежните райони на Исландия, променя местните хабитати и става причина за изчезването на някои местните видове, сред които птиците Rallus aquaticus и Podiceps auritus;

ü  Гренада е докладва загуби от 18.3 милиона щатски долара, дължащи се на инвавзивното насекомо Maconellicoccus hirsutus, което е вредител по растенията (земеделски култури и гори). Само разходите за контрол се оценяват на над един милион долара. Островните държави Тринидад и Тобаго, Сейнт Винсент и Гренадини също отчитат загуби за милиони щатски долари, причинени от въздействието на ИЧВ върху селското и горското стопанство.

 

 

 

21.05.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца