РИОСВ – Враца и ДПП “Врачански балкан” отбелязват с ученици от две училища Световния ден на влажните зони – 2 февруари

                Днес, 5 февруари, от 11.30 ч. в аулата на СОУ «Христо Ботев», гр. Враца, експертите от РИОСВ и ДПП “Врачански балкан ще проведат втората инициатива, посветена на Световния ден на влажните зони.
Презентацията, която ще се представи от експерти на РИОСВ е посветена на тазгодишното мото на кампанията - «Влажните зони и нашето бъдеще». Домакините от екоклуб «Детелини» към СОУ «Христо Ботев» ще запознаят гостите от СОУ «Никола Войводов» и съучениците си с Рамсарските места в България и влажните зони във Врачански регион. Съвместно ще бъде изработен макета от оригами на животни и растения, за които зоните са типични местообитания. Всички участници в инициативата ще се научат как и защо трябва да опазват зоните чрез интерактивните игри, подготвени от експертите от ДПП «Врачански балкан».

                На 2 февруари 2015 година стартира и Младежкият фотоконкурс за влажни зони. В него могат да се включат желаещи на възраст между 15 – 24 години. Участниците в конкурса трябва да направят снимка на любимата си влажна зона с телефон или цифров фотоапарат и в периода 2 февруари – 2 март 2015 година да я публикуват на страницата на Рамсарската конвенция за Световния ден на влажните зони - www.worldwetlandsday.org
Участващите имат шанс да спечелят самолетен билет до избрана от него за посещение влажна зона в света, с любезното съдействие на Star Allience.


               На 2 февруари през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. България е една от първите страни, подписала конвенцията и към момента на територията на страната има обявени 11 зони, с обща площ 35 487.2 хектара.
Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.
Повече информация за Световния ден на влажните зони, Рамсарската конвенция, както и презентация по темата за тази година, може да откриете на страницата МОСВ - http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=55 , както и на страницата на РИОСВ – Враца www.vracakarst.com.

 снимки


05.02.2015г.
Пресцентър РИОСВ - Враца