РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март

С редица инициативи в два дни Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март.

Мотото, под което светът ще отбележи 22 март е «Вода – Енергия», а посланието на Министерството на околната среда и водите във връзка с отбелязването на Световния ден на водата е «Всяка капка си струва».

Основната цел на кампанията е да информира за състоянието на водните ресурси в страната, целесъобразността в тяхната употреба, опазването и съхранението им в контекста на основното послание. За да се привлече общественото внимание към устойчивото управление и опазване на водните ресурси и да се повиши информираността на обществеността, тази година МОСВ инициира провеждането на Национална информационна кампания, посветена на Световния ден на водата - 22 март.

Информационната кампания на регионално ниво се осъществява с активната подкрепа на Регионална лаборатория – Враца към ИАОС, Природозащитен център “Натура” към ДПП “Врачански балкан” и с помощта на Община Враца.

Инициативите в страната и програмата е публикувана на сайта на министерството в банера за Световния ден.

Приложено Ви изпращаме и програмата на РИОСВ – Враца за планираните мероприятия.

За нас ще е удоволствие да присъствате на организираните инициативи и по този начин заедно да действаме така, че посланието «Всяка капка си струва» да достигне до максимум хора.

 

 

 

 

18.03.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца