РИОСВ – Враца гостува в детската градина на с. Три кладенци

Експерти от РИОСВ – Враца присъстваха на тържественото откриване на обновения двор на филиала на ДГ „Щастливо детство“, в с. Три кладенци.

Децата от разновъзрастова група „Незабравка“, поздравиха гостите с нарочно подготвена програма от песни и танци.

Проектът „Зелено сърце“, финансиран от Националната кампания „Чиста околна среда – 2017“ на Министерство на околната среда и водите, осъществи ДГ „Щастливо детство“. Чрез дейностите по него е създадена подходяща образователно-възпитателна среда за формиране на позитивна нагласа към природата.

Обектът беше приет от РИОСВ – Враца без забележки.