РИОСВ-Враца даде предписание за почистване на нерегламентирано сметище в квартал Медковец

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка във връзка с публикувани снимки в електронното издание на “Конкурент” за нерегламентирано сметище в гората над кв. Медковец на град Враца. В проверката взеха участие и експерти от общината. Проверката установи нерегламентирано изхвърлени битови отпадъци (главно пластмасови опаковки, бутилки и няколко дюшека), торов отпад и дървесна трина в боровата гора, в края на квартала Екоинспекцията даде предписание на Община Враца за почистване на констатираните замърсявания. През декември 2014 г. е извършен последващ контрол на дадено предписание за почистване на терена от смесени битови отпадъци. Установено е, че предписанието е изпълнено.