РИОСВ – Враца даде предписаниe на кметовете на 10-те общини от област Враца за почистване на речните корита

            Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-108 от 08.02.2019 г. на Министъра на околната среда и водите РИОСВ – Враца даде предписаниe на кметовете на 10-те общини на територията на инспекцията за предприемане на мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите им територии, попадащи в териториалния обхват на съответната община.

            Срокът за изпълнение на предписаниeто за почистване на речните корита и земите около тях е 30 април. От страна на инспекцията до края на месец май ще бъдат извършени проверки на място относно изпълнението на даденото предписание.

При констатиране на неизпълнение в указаният срок, съгласно разпоредбите на Законът за опазване на околната среда предвижда санкция за длъжностните лица в размер от 2 000 до 20 000 лв.