РИОСВ и Регионалната библиотека във Враца отбелязват Европейската седмица за намаляване на отпадъците

          РИОСВ – Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” ще организират инициатива на 23 ноември т.г. с участието на ученици от училище „Иван Вазов“ във Враца. Поводът е отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), която се провежда в периода 21-29 ноември.

          Учениците ще бъдат гости в информационния център на инспекцията, където ще изработят изделия от различни видове отпадъци и ще бъдат запознати с целите на ЕСНО чрез презентация  на тема „Да използваме отпадъците повторно“.

 

          Европейската седмица за намаляване на отпадъците се организира от 2008 г. насам. България се включва за първи път през 2012 г. от Асоциацията на еколозите от общините в България. Преди всичко, ЕСНО има за цел да насърчи устойчиви дейности за предотвратяване образуването на отпадъци в цяла Европа, да се повиши информираността на хората за необходимостта от намаляване на отпадъците и да ги мотивира  да предприемат действия по устойчивото им управление и опазване на чиста околна среда.