Резерват "Врачански карст" отпразнува своята 30 годишнина

                     Регионалната инспекция по околната среда и водите отбеляза 30-годишнината на резерват “Врачански карст” с хепънинг. Празникът се проведе на 15 октомври 2013 г. на централния площад “Христо Ботев” в областния град.

Изпълняващият длъжността директор на РИОСВ – Враца инж. Христо Христов откри празничното мероприятие и призова врачани за по-отговорно отношение към уникалната природа на Резервата.

Официални гости на празника бяха Юлия Велчева и Еленко Стоянов от дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на МОСВ, зам.-областният управител на Враца г-н Иван Даков, инж. Ивайло Ангелов – директор ТП ДГС - Враца, представители на община Враца и кметове на населените места в границите, на които попада резерват "Врачански карст". Поздравителни адреси бяха поднесени от областния управител на Враца инж.Венислав Василев и инж.Николай Ненчев – директор на ДПП “Врачански Балкан”. На събитието присъстваха и стотици гости и граждани на Враца, които имаха възможност да научат повече за Резервата и неговата ценност в изградената за целта информационната шатра.

За най-малките беше отворила врати творческа работилница, където изработваха от различни материали фигури на животни и растения. Аниматори, символизиращи дърво и скала, слезли от Резервата в града, приканваха всички да се присъединят и участват активно във веселбата. Ансамбъл за народни песни и танци и талантливите ученици от паралелката по поп и джаз пеене към СОУ „Отец Паисий“, гр.Враца поставиха началото на тържеството. Сцената разтърсиха с динамични ритми децата от модерен балет „Вива“ с ръководител Нина Димитрова.

В чест на 30-годишнината от обявяването на резерват „Врачански карст” пя любимецът на публиката Рафи Бохосян. Чрез забавление и игри организаторите се постараха присъстващите да научат повече за Резервата. Най-любознателните си тръгнаха с подаръци от организираната викторина.

Инициативата е част от дейностите по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”, с номер:  DIR-5113325-17-115, одобрен със Заповед № РД-529/02.07.2012г на МОСВ, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" , приоритетна ос 3:„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие". Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.