Решение “Центромет” АД № 05-ДО-73-01 от 31.01.2011г.