Решение на “ЙОРДАН КРЪСТИТЕЛСКИ – ДЖОРДАН 2001” ЕООД, № 05-ДО-179-01 от 23.04.2013г.

Решение на “ЙОРДАН КРЪСТИТЕЛСКИ – ДЖОРДАН 2001” ЕООД, № 05-ДО-179-01 от 23.04.2013г.