Решение на “ВИН” ООД, № 05-ДО-178-01 от 23.04.2013г.