Решение на “ВИН” ООД, № 05-ДО-178-00 от 02.01.2013 г.