РЕШЕНИЕ на “ВЕГА 03” ООД, № 05-ДО-227-00 от 03.12.2015 г.