Решение на “ЦВЕТИ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ - 2014” ЕООД, № 05-ДО-184-02 от 24.03.2014г.

Решение на “ЦВЕТИ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ - 2014” ЕООД, № 05-ДО-184-02 от 24.03.2014г.