Решение на “ЦЕНТРОМЕТ” АД, № 05-ДО-190-01 от 25.06.2013г.