РЕШЕНИЕ на „ ЦАРЕВЕЦ ЕНЕРДЖИ ” ООД, № 05-РД-139-00 от 15.06.2015 г.