Решение на „Трейдрециклинг” ООД № 05-ДО-174-00 от 24.02.2012г.

Решение на „Трейдрециклинг” ООД № 05-ДО-174-00 от 24.02.2012г.