Решение на “СПЕЦИАЛ АУТО” ООД, № 05-ДО-204-00 от 24.04.2013г.

Решение на “СПЕЦИАЛ АУТО” ООД, № 05-ДО-204-00 от 24.04.2013г.